Υγεία, ευημερία και ισότητα – Ένας βιώσιμος οδικός χάρτης για την υγιή Ινδία

1
Υγεία, ευημερία και ισότητα – Ένας βιώσιμος οδικός χάρτης για την υγιή Ινδία

Έτος Έκδοσης : 2023

Σήμερα, η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας υποφέρει από υψηλό βάρος μη μεταδοτικών ασθενειών και αναδυόμενων νέων ασθενειών σε συνδυασμό με κοινωνικά κενά, ανισότητες μεταξύ των φύλων και της υγείας εντός και μεταξύ των χωρών. Η πρόοδος στην υγεία και τα αναπτυξιακά αποτελέσματα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την αντιμετώπιση των κοινωνικών καθοριστικών παραγόντων της υγείας, των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας καθώς και την εξασφάλιση της ενεργού συμμετοχής του κοινού. Το έγγραφο συνεπάγεται τη σημασία της Προαγωγής της Υγείας και της Αυτοφροντίδας ως μια οικονομικά αποδοτική στρατηγική για τη μείωση του φόρτου των ΜΚΠ και άλλων ασθενειών.

The post Υγεία, ευημερία και ισότητα – Ένας βιώσιμος οδικός χάρτης για την υγιή Ινδία εμφανίστηκε πρώτα στο Voluntary Health Association of India.

Schreibe einen Kommentar