Συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Παγκόσμιου Δείκτη Ελέγχου Καπνού

1
Συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Παγκόσμιου Δείκτη Ελέγχου Καπνού
Η ASH Canada σε συνεργασία με το Institute for Global Tobacco Control ανέλαβε την πρωτοβουλία να αναπτύξει έναν διαδικτυακό διαδραστικό Παγκόσμιο Δείκτη Ελέγχου Καπνού για να παρακολουθεί, να μετράει και να επηρεάζει την πρόοδο και την απόδοση στον έλεγχο του καπνού μεταξύ των εθνών, συμπεριλαμβανομένων των χωρών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Ο δείκτης θα ευθυγραμμιστεί με τα άρθρα, τους δείκτες και τα μέτρα της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού.

Συγκροτήθηκε μια Συμβουλευτική Επιτροπή Έργου για την παροχή εμπειρογνωμοσύνης, συμβουλών και καθοδήγησης στην ανάπτυξη και εφαρμογή του ευρετηρίου, η οποία είχε την πρώτη της συνεδρίαση στις 14 Απριλίου 2022. Η VHAI ως μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Έργου μαζί με τις ΠΟΥ, CDC, CTFK, Vital Strategies , μεταξύ άλλων στη συνάντηση συμμετείχαν το Παγκόσμιο Κέντρο για τη χρηστή διακυβέρνηση στον έλεγχο του καπνού.

Schreibe einen Kommentar