Πώς ο Αυτοματισμός Διαδικασιών AP βοηθά τους δικαιοδόχους να κάνουν περισσότερα με λιγότερα

3
Πώς ο Αυτοματισμός Διαδικασιών AP βοηθά τους δικαιοδόχους να κάνουν περισσότερα με λιγότερα

Ο ευφυής αυτοματισμός εισάγει την ψηφιοποίηση, τον αυτοματισμό (φυσικά) και τη μηχανική μάθηση.

Για παράδειγμα, το προσωπικό του AP δεν χρειάζεται πλέον να βασίζεται στο ότι είναι στο γραφείο για να κάνει τη δουλειά του. Μπορούν να επεξεργαστούν από οπουδήποτε. Οι ομάδες AP δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τη γνώση των φυλών. Τα κεντρικά δεδομένα επιτρέπουν την ορατότητα. Επιπλέον, η ικανότητα της τεχνολογίας να χειρίζεται μεγάλους όγκους δεδομένων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση ισοδυναμεί με σημαντική εξοικονόμηση χρόνου.

Μια εκτίμηση υποδηλώνει ότι η μέση ροή εργασιών πληρωτέων λογαριασμών θα μπορούσε να μειωθεί από 100 ώρες σε ένα παλαιού τύπου μοντέλο σε μόλις 15 σε ένα σύγχρονο. Ωστόσο, η εξοικονόμηση χρόνου είναι διπλή. Εκτός από τη λιγότερη χειροκίνητη διαχείριση, ισούται επίσης με λιγότερο χρόνο που δαπανάται για εκ νέου εργασία λόγω της ακρίβειας των δεδομένων.

Συνολικά, η αυτοματοποίηση διεργασιών δίνει στο προσωπικό του AP τη δυνατότητα να επικεντρωθεί σε πιο στρατηγικούς στόχους και στους κατόχους franchise τη δύναμη να λειτουργούν λιτές ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται αποτελεσματικά.

Schreibe einen Kommentar