Καταργήστε ανεπιθύμητα μηνύματα, bots και άλλη άσχετη επισκεψιμότητα από τα δεδομένα ιστορικού του Google Analytics.

0
Καταργήστε ανεπιθύμητα μηνύματα, bots και άλλη άσχετη επισκεψιμότητα από τα δεδομένα ιστορικού του Google Analytics.

Για να είναι πιο εύκολη η παρακολούθηση, χωρίζω αυτόν τον οδηγό σε 4 μέρη. Τα 2 πρώτα είναι πρακτικά, τα 2 τελευταία είναι ενημερωτικά:

Συγγραφέας

Analytics & GTM Προγραμματιστής

Βελτιστοποιητής Διορθωτής του κακού