Καινοτόμες εταιρείες αγκαλιάζουν συστήματα διαχείρισης γνώσης | Βόρειο σέλας

5
Καινοτόμες εταιρείες αγκαλιάζουν συστήματα διαχείρισης γνώσης |  Βόρειο σέλας

Η συσχέτιση μεταξύ των πιο καινοτόμων εταιρειών και εκείνων που υιοθετούν συστήματα διαχείρισης γνώσης (KM) έχει τεκμηριωθεί από ακαδημαϊκούς εδώ και 15 χρόνια. Η διαχείριση της γνώσης είναι ζωτικής σημασίας, διότι, μεταξύ άλλων, οι οργανισμοί με γνώμονα την καινοτομία αναγνωρίζουν την ανάγκη διευκόλυνσης της συνεργασίας εντός και μεταξύ των ομάδων στρατηγικής, Ε&Α, διαχείρισης προϊόντων, πωλήσεων και μάρκετινγκ.

ΕΝΑ νέα μελέτη από δύο Καναδούς ερευνητές είναι η πιο πρόσφατη καταχώριση στο σύνολο των γνώσεων σχετικά με στρατηγική καινοτομίας. Ανάμεσα στα ευρήματά τους:

Η συλλογή, η ερμηνεία και η δράση σε μεγάλα δεδομένα ήταν κάτι στο οποίο διέπρεψαν οι εταιρείες με στρατηγική καινοτομίας. Αυτό πιθανότατα οφειλόταν στα εξελιγμένα συστήματα διαχείρισης γνώσης. Η δυνατότητα εργασίας με μεγάλους όγκους δεδομένων επιτρέπει την ανταλλαγή γνώσεων σε όλη την εταιρεία, δημιουργώντας καλύτερα προϊόντα, υπηρεσίες και αποτελέσματα για τους πελάτες».

Η ικανότητα συλλογής, οργάνωσης και εύκολης κοινής χρήσης αδόμητη Τα δεδομένα είναι εξίσου σημαντικά, τόσο για την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας – από πρωτογενείς και δευτερογενείς μελέτες έρευνας αγοράς, περιοδικά, περιλήψεις συνεδρίων και αφίσες, βιομηχανικές και κυβερνητικές βάσεις δεδομένων και αναφορές μέσων – όσο και για την εξόρυξη πληροφοριών πεδίου που παρέχονται από τις πωλήσεις, τις υπηρεσίες και τις υπηρεσίες ενός οργανισμού και προσωπικό υποστήριξης.

Η συγκέντρωση όλων των σχετικών πληροφοριών κειμένου σε ένα ενσωματωμένο αποθετήριο και η εύκολη αναζήτησή τους δεν είναι μια ασήμαντη εργασία, γι‘ αυτό πολλές εταιρείες –ακόμη και οι μεγαλύτερες παγκόσμιες επιχειρήσεις– συνεργάζονται με έναν εξωτερικό ειδικό για να το κάνουν. Η ικανότητα ενός χρήστη να βρίσκει ουσιαστικό περιεχόμενο στο σύστημα διαχείρισης γνώσης του οργανισμού του είναι σε μεγάλο βαθμό συνάρτηση του τρόπου με τον οποίο τα έγγραφα έχουν ευρετηριαστεί και της μηχανής αναζήτησης μέσα στο σύστημα. Όταν όλα τα έγγραφα επισημαίνονται σε βάθος και με συνέπεια σύμφωνα με τις σχετικές ταξινομίες του κλάδου, μπορούν να εφαρμοστούν αναλυτικά στοιχεία κειμένου, επιτρέποντας στους χρήστες να ανακαλύψουν σχέσεις μεταξύ των εννοιολογικών περιοχών που αποκαλύπτονται στα αποτελέσματα αναζήτησης και να αποκαλύψουν σχετικά επιχειρηματικά ζητήματα που κρύβονται στο περιεχόμενο.

Είναι αξιοσημείωτο ότι τα σημερινά προηγμένα συστήματα διαχείρισης γνώσης επιτρέπουν επίσης στους «εμπειρογνώμονες σε θέματα» (ΜΜΕ) σε έναν οργανισμό που διαθέτουν τεχνογνωσία σχετική με το θέμα που ενδιαφέρει έναν χρήστη να εμφανίζονται μαζί με έγγραφα στα αποτελέσματα αναζήτησης. Αυτή η ικανότητα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων με τρόπους που προηγουμένως δεν ήταν πρακτικοί, επειδή, ειδικά σε μια μεγάλη επιχείρηση, δεν μπορείτε να γνωρίζετε όλους όσοι μπορεί να γνωρίζουν ένα συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, ένα προηγμένο σύστημα KM μπορεί να δείξει στον χρήστη τους τομείς εξειδίκευσης μιας ΜΜΕ, την επαγγελματική βιογραφία, τα σχετικά έγγραφα που έχουν συντάξει και τα στοιχεία επικοινωνίας της, χωρίς καν να ερωτηθεί.

Ορισμένα συστήματα KM χρησιμοποιούν μηχανική μάθηση που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) για να συνθέσουν πληροφορίες για να διευκολύνουν τους ανθρώπους να αφομοιώσουν γρήγορα. Αυτό μπορεί να λάβει τη μορφή περιλήψεων που δημιουργούνται από μηχανή των πιο σημαντικών σημείων σε ένα έγγραφο ή αυτοματοποιημένων παραπομπών σε άλλα έγγραφα σε μια συλλογή περιεχομένου που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος ενός χρήστη.

Τέλος, τα πιο πολύτιμα συστήματα διαχείρισης γνώσης διευκολύνουν την ανταλλαγή και τη διανομή πληροφοριών με διάφορους τρόπους. Ένα με δυνατότητα AI το οικοσύστημα διανομής ενόρασης είναι μια υποδομή που κατευθύνει σχετικό περιεχόμενο και γνώσεις στα άτομα που το χρειάζονται, έγκαιρα, μέσω οποιουδήποτε μέσου ή μηχανισμού προτιμούν αυτά τα άτομα, αυτόματα. Οι επιλογές μπορεί να περιλαμβάνουν στρατηγικούς πίνακες εργαλείων, αποτελέσματα αναζήτησης, ενημερωτικά δελτία, προτάσεις που βασίζονται στη μηχανική μάθηση και αναφορές πληροφοριών, ειδοποιήσεις μέσω email, RSS και άλλα.

Ένα σύστημα διαχείρισης γνώσης με αυτές τις δυνατότητες που αναπτύσσεται από έναν καλά οργανωμένο οργανισμό με πόρους μπορεί κάλλιστα να του δώσει ένα πόδι πάνω από τους ανταγωνιστές του. Όπως γράφουν οι συντάκτες της τελευταίας έρευνας στρατηγικής καινοτομίας: «Όλα τα στοιχεία στρατηγικής καινοτομίας — ηγεσία, πόροι, διαχείριση γνώσης και διαδικασίες — διαπιστώθηκε ότι αυξάνουν την πιθανότητα νέων ανακαλύψεων».

Schreibe einen Kommentar