Ετήσιο Εργαστήριο Υγείας της Παγκόσμιας Κοινότητας

15
Ετήσιο Εργαστήριο Υγείας της Παγκόσμιας Κοινότητας

Ο Bhavna Mukhopadhyay, Διευθύνων Σύμβουλος, VHAI προσκλήθηκε ως ομιλητής στο Ετήσιο Εργαστήριο Υγείας της Παγκόσμιας Κοινότητας που διοργανώθηκε από την έδρα της UNESCO Global Health & Education, τη Σχολή Δημόσιας Υγείας EHESP και τη Διεθνή Ένωση για την Προαγωγή και την Εκπαίδευση της Υγείας (IUHPE).

Το θέμα για φέτος ήταν „Πώς να χτίσετε ανθεκτικές κοινότητες σε περιόδους κρίσεων‚. Η κα Mukhopadhyay παρουσίασε με θέμα «Χτίζοντας την ανθεκτικότητα της κοινότητας στην πρόληψη και τον έλεγχο του COVID-19: Μερικές βέλτιστες πρακτικές από την Ινδία, όπου τόνισε τη δουλειά της VHAI με την IUHPE για την πρόληψη και τη διαχείριση του COVID-19 μέσω μιας βιώσιμης προσέγγισης που βασίζεται στην κοινότητα στην αγροτική Ινδία.

Schreibe einen Kommentar