Επένδυση στην ψυχική υγεία και ευημερία των άτυπων φροντιστών και των εργαζομένων μακροχρόνιας φροντίδας – Eurocarers

3
Επένδυση στην ψυχική υγεία και ευημερία των άτυπων φροντιστών και των εργαζομένων μακροχρόνιας φροντίδας – Eurocarers

Το έργο WELL CARE, το οποίο συντονίζει το Πανεπιστήμιο Linnaeus, έχει χορηγηθεί με 6 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος Horizon Europe. Η κοινοπραξία WELL CARE αποτελείται από τη γραμματεία της Eurocarers και μέλη (οργανώσεις ερευνητών και φροντιστών ή ισοδύναμες) από πέντε χώρες της ΕΕ, μαζί με τρεις ΜΚΟ σε επίπεδο ΕΕ και έναν ερευνητή στις ΗΠΑ.

Το WELL CARE είναι ένα διεπιστημονικό έργο διάρκειας 48 μηνών, στο οποίο ερευνητές, ΜΚΟ μαζί με έμπειρους και ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα της υγείας και κοινωνικής περίθαλψης, της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας και της γεροντολογίας, θα συνεργαστούν για να ενισχύσουν τις διαθέσιμες υποστηρίξεις για τη βελτίωση της ψυχικής ευεξίας και της ανθεκτικότητας των άτυπων φροντιστών. και εργάτες LTC.

– Αρχικά, το έργο θα εντοπίσει και θα αναλύσει περίπου 40 παραδείγματα καλών πρακτικών από τις διάφορες συμμετέχουσες χώρες στον τομέα της μακροχρόνιας φροντίδας. Θα πραγματοποιήσουμε επίσης δέκα ακόμη εις βάθος μελέτες περιπτώσεων, όπου, εκτός από τις παρεμβάσεις περίθαλψης, θα αναλύσουμε επίσης πολιτική, νομοθεσία, στρατηγικές, συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις και πλαίσια χρηματοδότησης. Σε αυτή τη βάση, μπορούμε να παρουσιάσουμε συστάσεις που βασίζονται σε στοιχεία και στη δράση για ολοκληρωμένη φροντίδα στο πλαίσιο μιας σταθερής και βιώσιμης συνεργασίας φροντίδας, λέει η Elizabeth Hanson, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Linnaeus, επιστημονική διευθύντρια στο Swedish Family Care Competence Center και το συμβούλιο της Eurocarers μέλος.

– Στόχος είναι οι κατευθυντήριες γραμμές που θα αναπτυχθούν να γίνουν βέλτιστη πρακτική για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους παρόχους περίθαλψης, τους εργοδότες, τα συνδικάτα και τον μη κερδοσκοπικό τομέα σε όλα τα επίπεδα υγείας και κοινωνικής περίθαλψης, τόσο στην Ευρώπη όσο και εκτός αυτής.

– Θα αναπτύξουμε 5-8 πρωτότυπα λύσεων που θα είναι αποσυμφραζόμενα, συγκεκριμένα μοντέλα καινοτόμων λύσεων για εργαζόμενους LTC και άτυπους φροντιστές. Αυτά θα σχεδιαστούν από κοινού με άτυπους φροντιστές, εργαζόμενους LTC και ενδιαφερόμενους και στη συνέχεια θα δοκιμαστούν σε διαφορετικές αλυσίδες φροντίδας σε πέντε χώρες της ΕΕ (Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Σλοβενία ​​και Σουηδία). Το έργο παρέχει πόρους και καθοδήγηση μέσω ενός γραφείου υποστήριξης στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν οι συμμετέχοντες και οι εξωτερικοί ενδιαφερόμενοι για υποστήριξη και καθοδήγηση.

-Χαίρομαι που εξασφαλίσαμε αυτό το μεγάλο έργο συνεργασίας έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ Horizon Europe που επικεντρώνεται στην άτυπη περίθαλψη και τη μακροχρόνια περίθαλψη, τα οποία είναι συχνά δυστυχώς παραμελημένα θέματα σε τέτοια έγκριτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Τώρα, μαζί με τους εταίρους και τα ενδιαφερόμενα μέρη στην ΕΕ και τους διεθνείς μας, θα έχουμε την ευκαιρία να συνδημιουργήσουμε νέες γνώσεις και στοιχεία σχετικά με μεθόδους και λύσεις για τη βελτίωση της ψυχικής ευημερίας και της ανθεκτικότητας των φροντιστών και των μακροχρόνιων εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων τρόπων για να συνεργαστούμε ώστε να έχουμε πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινότητά τους. Θα έχουμε επίσης τον αφιερωμένο χρόνο για να δημιουργήσουμε βασικά τοπικά, περιφερειακά και εθνικά οικοσυστήματα στις πέντε συμμετέχουσες χώρες της ΕΕ που θα αποτελούνται από μια σειρά από ενδιαφερόμενους φορείς (υπεύθυνοι φροντίδας, υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, ερευνητές, σχετικές ΜΚΟ, συνδικάτα και επαγγελματίες ενώσεις) για να βοηθήσει στη δημιουργία και διατήρηση των απαραίτητων συνθηκών και συνεργασιών για τη συνέχιση αυτού του πολύτιμου έργου μόλις ολοκληρωθεί το τετραετές έργο, με αποτέλεσμα να έχει αντίκτυπο σε οργανωτικό και κοινωνικό επίπεδο.

Η ημερομηνία έναρξης του έργου είναι η 1η Ιανουαρίου 2024 και θα διαρκέσει 48 μήνες, λήγει επίσημα στις 31 Δεκεμβρίου 2027. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Eurocarers τους επόμενους μήνες.

Επικοινωνία: Elizabeth Hanson, Πανεπιστήμιο Linnaeus, Nka, Region Kalmar, Eurocarers, [email protected]

Schreibe einen Kommentar