Δημοσίευση προς ανακάλυψη – ERSA

36
Δημοσίευση προς ανακάλυψη – ERSA

Εμπειρική Μακροοικονομία και Στατιστική Αβεβαιότητα
Χωρική και χρονική κατανομή των περιφερειακών οικονομικών δεικτών
Συγγραφείς:
Ματέους ΠιπιένΟικονομικό Πανεπιστήμιο της Κρακοβίας, Πολωνία
Sylwia RoszkowskaΠανεπιστήμιο του Λοτζ, Πολωνία
Routledge, 29 Απριλίου 2022

Σχετικά με το βιβλίο

Αυτό το βιβλίο πραγματεύεται μια από τις σημαντικότερες ερευνητικές δραστηριότητες στην εμπειρική μακροοικονομία. Παρέχει μια σειρά προηγμένων αλλά διαισθητικών μεθόδων και εργαλείων που επιτρέπουν τη χωρική και χρονική κατανομή των βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών και την αξιολόγηση της στατιστικής αβεβαιότητας των αποτελεσμάτων της διάσπασης.

Η εμπειρική ανάλυση επικεντρώνεται κυρίως στο ΑΕΠ και την ανάπτυξή του στο πλαίσιο της Πολωνίας. Ωστόσο, όλες οι μέθοδοι που συζητήθηκαν μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν σε άλλες χώρες. Η προσέγγιση που χρησιμοποιείται στο βιβλίο βλέπει τη χωρική και χρονική διάσπαση ως μια ειδική περίπτωση εκτίμησης των παρατηρήσεων που λείπουν (θέμα για την ανάλυση δεδομένων που λείπουν). Το βιβλίο παρουσιάζει μια οικονομετρική πορεία μοντέλων φαινομενικά ασύνδετων εξισώσεων παλινδρόμησης (SURE). Το κύριο πλεονέκτημα της χρήσης της προδιαγραφής SURE είναι η αντιμετώπιση του παρουσιαζόμενου ερευνητικού προβλήματος, έτσι ώστε να επιτρέπει την ετερογένεια των παραμέτρων που περιγράφουν τις σχέσεις μεταξύ των μακροοικονομικών δεικτών. Το βιβλίο περιέχει προδιαγραφές μοντέλων, καθώς και περιγραφές στοχαστικών παραδοχών και προκύπτουσες διαδικασίες εκτίμησης και δοκιμής. Η μέθοδος αντιμετωπίζει επίσης την αβεβαιότητα στις εκτιμήσεις που παράγονται. Όλες οι απαραίτητες δοκιμές και υποθέσεις παρουσιάζονται λεπτομερώς. Τα αποτελέσματα έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμεύουν ως πηγή ανεκτίμητης αξίας πληροφοριών, καθιστώντας τις περιφερειακές αναλύσεις πιο εύκολες και – το πιο σημαντικό – συγκρίσιμες. Θα δημιουργήσει μια σταθερή βάση για τη διατύπωση συμπερασμάτων και συστάσεων σχετικά με την περιφερειακή οικονομική πολιτική στην Πολωνία, ιδίως όσον αφορά την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης.

Αυτή η ανάγνωση είναι απαραίτητη για ακαδημαϊκούς, ερευνητές και οικονομολόγους με το πεδίο εμπειρογνωμοσύνης τους την περιφερειακή ανάλυση, καθώς και για τους κεντρικούς τραπεζίτες και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 29 Απριλίου 2022 | ISBN 9780367540784

Συγγραφείς

Ματέους Πιπιέν είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Εμπειρικών Αναλύσεων Οικονομικής Σταθερότητας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Κρακοβίας, Πολωνία.

Sylwia Roszkowska είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Μακροοικονομίας του Πανεπιστημίου του Λοτζ, Πολωνία.

Περισσότερες πληροφορίες από τον εκδότη

Μάθετε περισσότερα για τα βιβλία που δημοσίευσαν τα μέλη της ERSA εδώ.

Μείνετε ενημερωμένοι για τις επερχόμενες δραστηριότητες της ERSA, εγγραφείτε στην ERSA Ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο

Schreibe einen Kommentar