βιώσιμες επενδύσεις, όχι επαχθές κόστη – Eurocarers

0
βιώσιμες επενδύσεις, όχι επαχθές κόστη – Eurocarers

Την πρώτη Διεθνή Ημέρα Φροντίδας και Υποστήριξης του ΟΗΕ,
16 ευρωπαϊκοί οργανισμοί ζητούν επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των υποεπενδύσεων και των ελλείψεων προσωπικού στη μακροχρόνια περίθαλψη.

Ο πρώτος Διεθνής Ημέρα Φροντίδας και Υποστήριξης του ΟΗΕ είναι μια ευπρόσδεκτη πρωτοβουλία που σηματοδοτεί μια θετική εξέλιξη στην αναγνώριση της ζωτικής σημασίας της φροντίδας και εκείνων που την παρέχουν στις κοινωνίες μας. Ελπίζουμε ότι η ευπρόσδεκτη δυναμική που δημιουργείται από τη Διεθνή Ημέρα Μέριμνας και Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών θα καταλύσει και θα εμπνεύσει ουσιαστικές δράσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με την Έκθεση EURES 2022 σχετικά με τις ελλείψεις και τα πλεονάσματα εργατικού δυναμικού, υπάρχουν κρίσιμες ελλείψεις σε επαγγέλματα υγείας και κοινωνικής φροντίδας σε πολλές, αν όχι σε όλες, ευρωπαϊκές χώρες. Παντού, οι οργανισμοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την έλλειψη υπηρεσιών φροντίδας, επαγγελματικού προσωπικού φροντίδας, την ανεπαρκή υποστήριξη στους άτυπους φροντιστές και τις επικίνδυνες και άμεσες συνέπειες για ολόκληρη την κοινωνία.

Σε επίπεδο ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Φροντίδας ανοίγει το δρόμο για τον μετασχηματισμό του κλάδου και τη δημιουργία ενός προσωποκεντρικού, κοινοτικού συστήματος φροντίδας και υποστήριξης. Θέτει τα θεμέλια για ένα σύστημα που θα σέβεται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των ατόμων που χρειάζονται φροντίδα και υποστήριξη, και των οικογενειών τους καθώς και των φροντιστών, τόσο των επαγγελματιών όσο και των άτυπων. Αυτή η στρατηγική πρέπει να μεταφερθεί πλήρως και επαρκώς για την αντιμετώπιση της πραγματικότητας των κρατών μελών της ΕΕ μέσω φιλόδοξων εθνικά μέτρα που θα υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τον Ιούνιο του 2024. Αυτά πρέπει να παρουσιάζουν συγκεκριμένες ενέργειες για την αντιμετώπιση των ελλείψεων ειδικευμένου επαγγελματικού προσωπικού φροντίδας.

Η υποστελέχωση και η ελλιπής επένδυση στην περίθαλψη δεν είναι κάτι καινούργιο. Από κάτω μένουν τα θέματα της ικανότητας[1] και ηλικιασμός και άλλες διακρίσεις με βάση τα στερεότυπα φύλου, το καθεστώς μετανάστευσης ή διαμονής και άλλους λόγους διάκρισης που επηρεάζουν τόσο τους λήπτες όσο και τους φροντιστές.

Η φροντίδα εξακολουθεί να θεωρείται γυναικείο καθήκον, με Το 44% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι ο πιο σημαντικός ρόλος μιας γυναίκας είναι να φροντίζει το σπίτι και την οικογένειά της.[2] Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι γυναίκες να απορροφούν το 90% των αμειβόμενων θέσεων του προσωπικού φροντίδας, οι οποίες είναι υποτιμημένες, χαμηλά αμειβόμενες, επισφαλείς και με ελάχιστη έως καθόλου επαγγελματική εξέλιξη ή εξέλιξη.[3] Η κλίμακα του προβλήματος έχει αυξηθεί σταδιακά τελευταία, κυρίως λόγω της κρίσης του COVID-19 και του κόστους ζωής.[4] Η εύρεση ικανού, καλά εκπαιδευμένου και σταθερού προσωπικού παραμένει πρόκληση σε κάθε χώρα της περιοχής. Αυτό έχει συνέπειες σε όλα τα άτομα που εργάζονται στον τομέα με πάρα πολλά άτομα που αντιμετωπίζουν κακή εργασιακή και επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, οδηγώντας σε εξάντληση, στρες και άγχος, περαιτέρω επιδείνωση της ψυχικής υγείας, βία από τρίτους και χαμηλή παραμονή προσωπικού για τους παρόχους υπηρεσιών.[5]

Από την πλευρά των ατόμων που χρησιμοποιούν υπηρεσίες φροντίδας και υποστήριξης, οι ελλείψεις μπορεί να οδηγήσουν σε άρνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με μερικές φορές απειλητικές για τη ζωή συνέπειες[6] και επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας και υποστήριξης. Οι ελλείψεις σε επαρκείς υπηρεσίες και σε προσωπικό μπορεί επίσης να ισοδυναμούν με παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων που δικαιούνται υπηρεσίες φροντίδας βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (UNCRPD) και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, καθώς και άρνηση της αξιοπρέπειας, της αυτονομίας και των δικαιωμάτων τους στην κοινωνική ένταξη και συμμετοχή. Μεταξύ των ατόμων με σοβαρές δυσκολίες σε προσωπικές ή οικιακές δραστηριότητες, σχεδόν το 50% των ατόμων ηλικίας 65+ είχαν ανικανοποίητη ανάγκη φροντίδας το 2019.[7] Άτομα με υψηλές ανάγκες υποστήριξης και/ή φροντίδας που χρειάζονται καθημερινή βοήθεια για να απολαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και να ζήσουν ανεξάρτητα, μένουν μόνα τους σε μερικές φορές τρομερές καταστάσεις, μερικοί πρέπει να περιμένουν μέρες για καθημερινές εργασίες υγιεινής, να μην τρώνε, να μην πηγαίνουν στην τουαλέτα ή να παίρνουν εκτός κρεβατιού. Αντιμετωπίζουν προβλήματα συνεχούς εναλλαγής προσωπικού σε βάρος του λήπτη της φροντίδας. Επιπλέον, η ανεπαρκής εκπαίδευση του προσωπικού, που κυμαίνεται από γλωσσικές και διαπολιτισμικές ικανότητες επικοινωνίας έως πιο πρακτικές και σχετιζόμενες με την εργασία ικανότητες, θέτει επιπλέον εμπόδια και μπορεί να οδηγήσει σε κατάχρηση και παραμέληση. Για να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα, οι άτυποι φροντιστές (όπου υπάρχουν) πρέπει να παρέμβουν, συχνά εις βάρος της δικής τους υγείας, της οικονομικής σταθερότητας και της κοινωνικής τους ένταξης.

Η βοήθεια ενός αγαπημένου προσώπου και η μετάβαση από τον ρόλο του γονέα, του συζύγου, του αδελφού, της αδελφής ή του παιδιού στον ρόλο του άτυπου φροντιστή πρέπει να είναι επιλογή, αλλά αυτή η επιλογή συχνά δεν είναι δυνατή λόγω της αποτυχίας των συστημάτων φροντίδας. Η έλλειψη υπηρεσιών στο σπίτι και στην κοινότητα καθιστά τη βοήθεια που παρέχουν οι άτυποι φροντιστές, που είναι στο 80% των περιπτώσεων γυναίκες, ολοένα και πιο απαραίτητη, αλλά αυτό προσθέτει στα καθήκοντα και τις ευθύνες των άτυπων φροντιστών. Λόγω της έλλειψης επαρκούς υποστήριξης, πάρα πολλοί φροντιστές υποφέρουν από μια αφόρητη ευθύνη και μια μόνιμη κατάσταση άγχους, ιδίως για το μέλλον, όταν δεν θα είναι πλέον σε θέση να παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη στους συγγενείς τους. Η επαγγελματική εξουθένωση, η κοινωνική απομόνωση, οι οικονομικοί αγώνες, η έλλειψη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής φροντίδας και προσωπικής ζωής είναι μια πραγματικότητα για αυτούς τους φροντιστές. Αυτό δεν είναι βιώσιμο και πρέπει να ληφθούν ισχυρά μέτρα για την αναγνώριση των άτυπων φροντιστών και τη χορήγηση των απαραίτητων δικαιωμάτων και υποστήριξης ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να είναι συνεργάτες στη φροντίδα. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε τους άτυπους φροντιστές και να αναγνωρίζουμε ότι ο ρόλος τους είναι να υποστηρίζουν και να συνεργάζονται με καλά εκπαιδευμένο, ποιοτικό επαγγελματικό προσωπικό και όχι να τους αντικαθιστούν.[8]

Την πρώτη Διεθνή Ημέρα Φροντίδας και Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών, οι υπογράφοντες οργανισμοί δηλώνουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει ένα υγιές σύστημα φροντίδας και υποστήριξης εάν τα δικαιώματα και η αξιοπρέπεια οποιασδήποτε από τις ομάδες που το συνθέτουν αρνούνται ή παραβιάζονται. Η φροντίδα και η υποστήριξη αποτελούν μέρος του ιστού της κοινωνίας μας και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοιες, ως μια κοινωνική αλλαγή που περιλαμβάνει όλους τους φορείς. Δικαίως, η ΕΕ έχει καταστήσει την πρόσβαση στη μακροχρόνια περίθαλψη μία από τις αρχές της εμβληματικής πρωτοβουλίας της – του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων (αρχή 18). Η μακροχρόνια περίθαλψη θεωρείται κοινωνικό δικαίωμα και θεμελιώδης καθοριστικός παράγοντας της υγείας σε όλη τη διάρκεια της ζωής.[9] Η ευρωπαϊκή στρατηγική περίθαλψης και η σύσταση του Συμβουλίου του 2022 για τη μακροχρόνια περίθαλψη, ανοίγουν το δρόμο για μέτρα με επίκεντρο τον άνθρωπο που στοχεύουν να εγγυηθούν τη διαθεσιμότητα, την προσβασιμότητα, την οικονομική προσιτότητα και την επιλογή υπηρεσιών φροντίδας, να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας και να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις προσωπικού και τις ανισορροπίες μεταξύ των φύλων. τον τομέα· καθώς και παροχή υποστήριξης σε άτυπους φροντιστές. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς επενδύσεις στην ανάπτυξη υπηρεσιών περίθαλψης που επιτρέπουν τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων, τον επαγγελματισμό της περίθαλψης, τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων μέσω της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης που ενισχύει την ελκυστικότητα του κλάδου και δίνοντας εκ νέου προτεραιότητα στην αξία και τη συμβολή των κοινοτήτων φροντίδας και φροντίδας. τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας. Η φροντίδα, όπως και η υγεία, δεν είναι εμπόρευμα και πρέπει να διασφαλίσουμε καθολική πρόσβαση στην υγεία και την κοινωνική περίθαλψη. Χωρίς αυτό, δεν μπορεί να υπάρξει μετατόπιση. Οι απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις θα επιμείνουν, σκάνδαλα σε χώρους φροντίδας θα συνεχίσουν να συμβαίνουν και τα δικαιώματα και η αξιοπρέπεια όλων των ενδιαφερομένων θα συνεχίσουν να στερούνται και να παραβιάζονται. Η τρέχουσα δημογραφική δυναμική θα οδηγήσει το σύστημα σε κατάρρευση. Χωρίς κάλυψη κοινωνικής προστασίας για το κόστος περίθαλψης, σοβαρές επενδύσεις σε υπηρεσίες φροντίδας στην κοινότητα, προσωπική βοήθεια, πρόσληψη προσωπικού, εκπαίδευση και διατήρηση, δεν μπορεί να δημιουργηθεί εναλλακτικό σύστημα και όλοι θα αισθανθούν τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες μιας μεγάλης κλίμακας κρίση φροντίδας και υποστήριξης.

Την ημέρα αυτή, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι οργανισμοί καλούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να επενδύσουν στη μετάβαση σε συστήματα μακροχρόνιας φροντίδας υψηλής ποιότητας, με επίκεντρο τον άνθρωπο, υψηλής ποιότητας, οικονομικά προσιτά και προσβάσιμα. Καλούμε συγκεκριμένα:

 • κράτη μέλη να
  • μέχρι τον Ιούνιο του 2024 κατάλληλα χρηματοδοτούμενα, φιλόδοξα, χρονικά δεσμευμένα και στοχευμένα μέτρα να βελτιώσουν και να επεκτείνουν τα συστήματα μακροχρόνιας φροντίδας τους, υποστηριζόμενα από έναν εθνικό μηχανισμό παρακολούθησης και αξιολόγησης·
  • επειγόντως συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών σχετικά με δράσεις στο πλαίσιο των εθνικών μέτρων και σχεδίων δράσης για την αειφόρο αντιμετώπιση των αναγκών του εργατικού δυναμικού της μακροχρόνιας περίθαλψης ενόψει της εφαρμογής αρχών που βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενισχύσει την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής περίθαλψης, συγκεκριμένα από
  • δημιουργώντας πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησηςμε ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες που ευνοούν την ανάπτυξη ισχυρών εθνικών σχεδίων δράσης για τη μακροχρόνια φροντίδα προς βελτιωμένη κάλυψη υπηρεσιών, πιο οικονομικά προσιτή ποιοτική περίθαλψη και συντονισμό των υπηρεσιών φροντίδας σε όλη τη διάρκεια της ζωής των ανθρώπων.
  • δημιουργώντας α Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Μακροχρόνιας Φροντίδας να συντονίσει την εφαρμογή της Στρατηγικής με τη συμμετοχή των εθνικών συντονιστών, εκείνων που αντλούν υπηρεσίες φροντίδας και υποστήριξης, των ατόμων που την παρέχουν και των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων·
  • συνεχιζόμενη υποστήριξη στα κράτη μέλη μέσω του μέσου τεχνικής υποστήριξης και συστηματικά παρακολουθούν τις επενδύσεις τους στη μακροχρόνια φροντίδα μέσω της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού εξαμήνου·
  • επιδιώκοντας το Μεταρρύθμιση Οικονομικής Διακυβέρνησης προς μια κατεύθυνση που δίνει στα κράτη μέλη την απαραίτητη ευελιξία για την προώθηση των κοινωνικών επενδύσεων στις υπηρεσίες περίθαλψης.
  • προτείνοντας Ευρωπαϊκό Έτος Μέριμνας και Υποστήριξης.
 • Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ταχέως εγκρίνει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη μετάβαση των συστημάτων φροντίδας καθ‘ όλη τη διάρκεια της ζωής προς ολιστικά, ανθρωποκεντρικά και κοινοτικά μοντέλα που σέβονται τα δικαιώματα των φροντιστών και των ατόμων που χρειάζονται φροντίδα και υποστήριξηδιασφαλίζοντας ότι θέτουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο επίκεντρο.
 • Το κοινοβούλιο της ΕΕ προς:
  • υποστήριξη των απαραίτητων πολιτικών χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διακυβέρνησης που υποστηρίζουν τα κράτη μέλη να επενδύσουν περισσότερα στη μακροχρόνια περίθαλψη·
  • να παρακολουθεί στενά και να υποστηρίζει την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής περίθαλψης.

Υπογράφοντες:

[1] Η ικανότητα και οι επιπτώσεις του έχουν περιγραφεί ως «ένα σύστημα αξιών που θεωρεί ορισμένα τυπικά χαρακτηριστικά του σώματος και του νου ως απαραίτητα για τη ζωή μιας ζωής με αξία. Βασισμένοι σε αυστηρά πρότυπα εμφάνισης, λειτουργίας και συμπεριφοράς, οι ικανοί τρόποι σκέψης θεωρούν την εμπειρία της αναπηρίας ως μια ατυχία που οδηγεί σε βάσανα και μειονεκτήματα και πάντα υποτιμά την ανθρώπινη ζωή». CRPD/C/GC/8: Γενικό σχόλιο αριθ. 8 (2022) σχετικά με το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην εργασία και την απασχόληση

[2] Έκθεση για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ΕΕΕυρωπαϊκή Επιτροπή, 2018

[3] Ευρωπαϊκή Στρατηγική ΦροντίδαςΕυρωπαϊκή Επιτροπή, 2022

[4] Να σταματήσει η κρίση κόστους ζωής από το να βλάψει την παροχή Κοινωνικών ΥπηρεσιώνEASPD, 2022

[5] Η έκθεση της EPSU αποκαλύπτει εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους μακροχρόνιας φροντίδας που εγκαταλείπουν τον κλάδο, EPSU, 2021

[6] Στη Γαλλία, η Διαμεσολαβήτρια εξετάζει περιπτώσεις «θέσεως σε κίνδυνο της ζωής άλλων και γενικής αδυναμίας παροχής βοήθειας σε άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο» μετά από μια κλήση από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών . Οι ελλείψεις προσωπικού και οι συνέπειές τους ήταν ήδη ένας από τους λόγους για τους οποίους το Συμβούλιο της Ευρώπης είχε καταγγείλει την παραβίαση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη Γαλλία τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. Το Συμβούλιο της Ευρώπης καταγγέλλει την παραβίαση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία από το γαλλικό κράτος

[7] Έκθεση 2021 για τη Μακροχρόνια Φροντίδα,Τόμ. 1. Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, 2021

[8] Λάβετε υπόψη το χάσμα: η στρατηγική της ΕΕ για τη φροντίδα πρέπει να προάγει την ισότητα των φύλωνCOFACE Families Europe, 2022.

[9] Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων ως πυλώνας για την ισότητα της υγείας – Εργαλείο Flashcard. Αρχή 18 – Μακροχρόνια φροντίδαEuroHealthNet

Schreibe einen Kommentar